หน้าแรกสถานที่ท่องเที่ยว
โหลด ลุ้น รับ กับแอป SAWASDEE by AOT แจกแหลก ยิ่งแลก ยิ่งลุ้น ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท*
27 ตุลาคม 2565
1982.49k
SHARE:

โหลด ลุ้น รับ กับแอป SAWASDEE by AOT

แจกแหลก ยิ่งแลก ยิ่งลุ้น ของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท*พบกับกิจกรรม Lucky Draw Campaign แจกแหลก ยิ่งแลก ยิ่งลุ้น กับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท* เพียงดาวน์โหลด SAWASDEE by AOT Application

กติกาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

 1. ลูกค้าใหม่ ดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอปพลิเคชั่น SAWASDEE by AOT ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป รับทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล
  *พิเศษ! ลูกค้าทรูเพียงกดดาวน์โหลดและลงทะเบียน SAWASDEE by AOT Application รับเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ คลิก!
 2. ลูกค้าเก่า Update Application หรือ คลิกรายละเอียดกิจกรรมบนแอป รับทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล
 3. ใช้ AOT Points ทุกๆ 10 คะแนน แลกรับทันที 1 สิทธิ์
 4. แลกสิทธิพิเศษจากร้านค้าและบริการบนแอป ด้วย AOT Points รับทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล
 5. ใช้จ่ายผ่าน SAWASDEE PAY ทุก 100 บาท รับทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล
 6. โอนคะแนนจาก King Power หรือ PTG มายัง SAWASDEE by AOT Application รับ 1 สิทธิ์จับรางวัล (สิทธิ์นี้ใช้ได้วันละครั้ง)
 7. โอนคะแนนจากบัตรเครดิตที่เข้าร่วมโครงการ มายัง SAWASDEE by AOT Application รับ 1 สิทธิ์จับรางวัล (สิทธิ์นี้ใช้ได้วันละครั้ง)
 8. ซื้อประกันจาก เมืองไทยประกันภัย ผ่าน SAWASDEE by AOT Application รับทันที 1 สิทธิ์จับรางวัล

*หมายเหตุ บัญชีผู้ใช้งานลูกค้าแอปพลิเคชั่น SAWASDEE by AOT ต้องยืนยันข้อมูลส่วนตัวภายในแอปให้ครบถ้วน ดังนี้ ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, บัญชีอีเมล โดยจะให้สิทธิ์การร่วมกิจกรรม 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งานลูกค้าเก่า หรือใหม่ เท่านั้น

ของรางวัลสำหรับกิจกรรม Lucky Draw Campaign ของ SAWASDEE by AOT Application มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 : รถยนต์ “Honda Civic  e:HEV RS” สีดำ จำนวน 1 รางวัล รวม 1,259,000 บาท

รางวัลที่ 2 : รางวัล “King Power Member with Credit” จำนวน 15 รางวัล ๆ  ละ 20,000 บาท รวม 300,000 บาท

รางวัลที่ 3 : ตั๋วเครื่องบิน สายการบิน Thai Viet Jet จำนวน 5 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท รวม 150,000 บาท

รางวัลที่ 4 : บัตรกำนัลห้องพัก Le Meridien Khao Lak Resort & Spa จำนวน 3 รางวัล รวม 100,000 บาท

 • บัตรกำนัลห้องพัก Pool Villa รางวัลละ 50,000 บาท
 • บัตรกำนัลห้องพัก Studio Pool รางวัลละ 30,000 บาท
 • บัตรกำนัลห้องพัก Deluxe Pool รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 5 : บัตรกำนัลจาก www.kingpower.com (เฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท* (*เมื่อซื้อสินค้าครบ 20,000 บาทขึ้นไป) รวม 100,00 บาท

รางวัลที่ 6 : บัตรกำนัลจาก www.kingpower.com (เฉพาะซื้อสินค้าออนไลน์) จำนวน 20 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท* (*เมื่อซื้อสินค้าครบ 12,000 บาทขึ้นไป) รวม 60,000 บาท

รางวัลที่ 7 : บัตรกำนัลห้องพัก The Standard Hotel sweet spot with breakfast 1 night for 2 persons จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 27,000 บาท รวม 54,000 บาท

รางวัลที่ 8 : บัตรกำนัล Seasonal Omakase Dinner Course, 14 Menus for 2 persons at Tenko Pullman King Power Rangnam จำนวน 5 รางวัล ๆ 7,000 บาท รวม 35,000 บาท

รวม 71 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 2,058,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

 

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1. กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมด นำมาใส่รวมกันไว้ในภาชนะเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดทั่วบริเวณจับรางวัล ทาการคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันโยนขึ้นบนอากาศ หลังจากนั้นจะให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนทีละชิ้นต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน

2. ในการลุ้นรางวัลหาผู้โชคดี หากปรากฏ ชื่อผู้โชคดีที่เข้าร่วมรายการซ้าซ้อนกัน ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว คณะกรรมการ จะทำการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันเด็ดขาดและสิ้นสุด

3. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กาหนดไว้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ

4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลาเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุดมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง ในวันและเวลาทำการภายในระยะ 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดการจับรางวัลในแต่ละครั้ง หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

5. บริษัทฯ จะทำการจับรางวัล 1 ครั้ง ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดให้มีการจับรางวัล ณ บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) เลขที่ 55 อาคารเอ.เอ.แคปปิตอลรัชดา ชั้นที่ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ที่ได้รับรางวัลทันทีที่จับรางวัลและแจ้งให้ผู้โชคดีทราบทาง Application “SAWASDEE by AOT”

7. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลสำรองไว้ สาหรับกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล และ/หรือ ผู้ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัลเนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้

8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 104/2544 และ ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

9. ค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

10. พนักงาน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท สกาย ไอซีที จากัด (มหาชน) จำกัด บริษัทในเครือ บริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ และครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในรายการนี้

11. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด

12. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมเท่านั้น และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13. ใบอนุญาตเลขที่ 2464/2565 ออกให้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2565 อนุมัติโดยกรมการปกครอง

Tags: