• Asian Corner
  International Departures, Concourse D, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Auntie Anne's
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4  บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน F, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Bottega Veneta
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้า / เข็มขัดเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Burberry
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท :  เสื้อผ้า / กระเป๋า / ผ้าพันคอเวลาเปิดบริการ  :  24 ชั่วโมงที่ตั้ง  :  ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันตกของปลายสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Bvlgari
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / เครื่องประดับเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Cartier
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : นาฬิกา / เครื่องประดับเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Chanel
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / เครื่องประดับ / เครื่องตกแต่ง / เสื้อผ้าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง  : ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Coach
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Dior
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / ผ้าพันคอ / เครื่องประดับเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :   ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Duty Free
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันตกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Emporio Armani
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้า / แว่นตา / นาฬิกาเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Gucci
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท :   กระเป๋า / รองเท้า / แว่นตา / นาฬิกา / เครื่องประดับ / หมวก เวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Hermes
  Terminal 1, 4th floor
  Everyday 00:00-12:00
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้า / แว่นตา / นาฬิกา / เครื่องประดับ / หมวก / ผ้าพันคอเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Hugo Boss
  Terminal 1, 4th floor
  Everyday 00:00-12:00
  ประเภท :  เสื้อผ้า / รองเท้า / แว่นตา / เนคไทเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Longchamp
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Montblanc
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : ปากกา / นาฬิกา / กระเป๋า / เข็มขัดเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Omega
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : ร้านนาฬิกาแบรนด์ดังเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Ralph Lauren
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : เสื้อผ้า / กระเป๋า เวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Rolex
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : ร้านนาฬิกาแบรนด์ดังเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Salvatore Ferragamo
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้า / เข็มขัด / แว่นตาเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Swarovski
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : เครื่องประดับ / นาฬิกาเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Tods
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้า เวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันตกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • VALENTINO
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : กระเป๋า / รองเท้าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง  : ชั้น 4  บริเวณช่วงกลางของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Victorias Secret
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  ประเภท : น้ำหอม / กระเป๋า / เสื้อผ้าเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • เคาน์เตอร์รับสินค้าปลอดภาษี
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D
  (66) 02-134-8888
  ผู้โดยสารที่เดินทางออกนอกประเทศไทย :     สามารถจองซื้อสินค้า ณ ร้านค้า คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ และมารับ สินค้าได้ในวันที่เดินทางออก ณ เคาน์เตอร์รับสินค้าปลอดภาษี/อากร ของบริษัท คิงพาวเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยติดต่อล่วงหน้า 30 นาที
  อ่านต่อ