• AIRPORT KOPI TIAM
  Domestic Departures, Concourse A, 2nd floor
  Everyday 05:00-23:00
  ที่ตั้ง :   ชั้น 2  ภายในพื้นที่ศูนย์อาหาร Food Stop, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • Airport Street Food
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 อยู่ติดกับทางเข้าหมายเลข 8
 • Asian Corner
  International Departures, Concourse D, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Billion Zone
  International Departures, Concourse B, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง : ชั้น 4 , พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Char Haru
  International Departures , Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง  : ชั้น 4 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน F,พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • China Town
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภทอาหาร : อาหารจีน / อาหารไทย / เครื่องดื่มเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4 : บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน F, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • China Town
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ประเภทอาหาร : อาหารจีน / อาหารไทย / เครื่องดื่มเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 3  บริเวณช่วงกลางของของอาคารผู้โดยสาร
 • Eat-Tion
  International Departures, Concourse D, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : อาหาร / เครื่องดื่มเวลาเปิดบริการ : 24hoursที่ตั้ง :   ชั้น 3  บริเวณช่วงปลายด้านตะวันตก ของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Eat-Tion
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ประเภท : อาหาร / เครื่องดื่มเวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง : ชั้น 4  บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน F, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • FUJI JAPANESE RESTAURANT
  Domestic Departures, Concourse A, 2nd floor
  Everyday 05:00-23:00
  ที่ตั้ง :   ชั้น 2 ภายในพื้นที่ศูนย์อาหาร Food Stop,  พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น 
 • FUJI JAPANESE RESTAURANT
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 3  บริเวณช่วงตะวันตกของอาคารผู้โดยสาร
 • KIN Japanese Restaurant & Ramen
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 3 บริเวณช่วงกลางของของอาคารผู้โดยสาร
 • KIN Japanese Restaurant & Ramen
  International Departures, Concourse D, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • KIN Ramen
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :   ชั้น 4 พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Kin Sushi & Salad Bar
  Main Terminal, B Floor
  Everyday 05:00-23:00
  ที่ตั้ง :  ชั้น B ตรงกลางของชั้น, ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link
 • Main Terminal, 3 rd floor
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง : ชั้น 3 บริเวณฝั่งตะวันออก ใกล้กับห้องน้ำ
 • Nippon Ramen
  Domestic Departures, Concourse A, 2nd floor
  Everyday 05:00-23:00
  เวลาเปิดบริการ : 05:00 - 23:00ที่ตั้ง :   ชั้น 2  บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน A, ด้านใน Food Stop, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • O-isan
  Main Terminal, B floor
  Everyday 05:00-23:00
  เวลาเปิดบริการ : 06.00-22.00ที่ตั้ง : ชั้น B  ตรงกลางของชั้น ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link
 • Rice & Noodles by WP@J
  Domestic Departures, Concourse A, 2nd floor
  Everyday 05:00-23:00
  เวลาเปิดบริการ : 05:00 - 23:00ที่ตั้ง :   ชั้น 2 ภายในพื้นที่ศูนย์อาหาร Food Stop , พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • Silom Village
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4  พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Sushi Den
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  เวลาเปิดบริการ : 24 ชั่วโมงที่ตั้ง :  ชั้น 3 บริเวณช่วงกลางของของอาคารผู้โดยสาร
 • Sushi Go
  International Departures, Concourse F, 4th floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4   พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Thai Street Food by Kin
  Domestic Departures, Concourse A, 2nd floor
  Everyday 05:00-23:00
  เวลาเปิดบริการ : 05:00 - 23:00ที่ตั้ง :  ชั้น 2   พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารในประเทศเท่านั้น
 • Top Ten Thai Cuisine
  Main Terminal, 3rd floor
  Open 24 Hours
  ที่ตั้ง :   ชั้น 3 บริเวณช่วงกลางของของอาคารผู้โดยสาร
 • นัดเจอ
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง : ด้านนอกอาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 อยู่ทางปลายสุดตะวันออก ของทางเข้าหมายเลข 3