• Electronics
  Terninal 1, 4th floor, Concourse D, West
 • Nong Lamoon Pet Shop
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, West
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายตะวันออกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น
 • Nong Lamoon Pet Shop
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, East
  ที่ตั้ง :  ชั้น 4 บริเวณช่วงปลายด้านตะวันตกของสะพานเทียบเครื่องบิน D, พื้นที่เฉพาะสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศเท่านั้น 
 • ร้านค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
  Terminal 1, 4th floor, Concourse D, East