• จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่
  Terminal 1, 1st Floor
  บริการชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร 
 • ด่านตรวจคนหางาน
  Terminal 1, 4th floor
  (66) 02-134-4272
  ที่ตั้ง : อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ด้านหลังเคาน์เตอร์เช็คอินแถว Pก่อนเข้าเช็คอิน ให้ยื่นเอกสารดังนี้• แบบรายการเดินทางออกไปทำงานนอกราชอาณาจักร (จง.12)• หนังสือเดินทาง• บัตรโดยสารเครื่องบิน• หนังสือที่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานหรือฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี)
  อ่านต่อ
 • ธนาคารกรุงไทย
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 4
 • ธนาคารกสิกรไทย
  Main Terminal, 2nd floor
  Service:สำนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ตั้ง:ชั้น 2 อาคารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • ธนาคารกสิกรไทย
  Terminal 1, B floor
  บริการ: เครื่อง ATM ธนาคารกสิกรไทยที่ตั้ง: ชั้น B : บริเวณด้านหน้าทางเข้าสถานี แอร์พอร์ตลิงค์ 
 • ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1 ประตู 8
 • ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 2nd floor
  Mon-Fri 10:00-19:00
  (66) 02-134-1804
  ที่ตั้ง: ชั้น 2เปิดให้บริการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 19:00 น.โทร : 02-134-1804-6 
 • ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 2nd floor
  ที่ตั้ง:บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 2
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, B floor
  ที่ตั้ง:  ชั้น B : ตรงกลางของชั้น ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Main Terminal, 2nd floor
  Everyday 08:30-16:30
  (66) 02-135-4539
  ที่ตั้ง: ชั้น 2เปิดให้บริการทุกวัน 08:30 - 16:30 น.โทร. 02-135-4539-41
 • บริการติดตามสัมภาระ
  Terminal 1, 4th floor
  (66) 021321890, (66) 021321880
  บริการ:เป็นการให้บริการผู้โดยสารที่หลงลืมทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินสูญหายภายในท่าอากาศยานยกเว้นพื้นที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าและภายในอากาศยานซึ่งผู้โดยสารต้องติดต่อกับสายการบินที่ตนเองเดินทาง 
  อ่านต่อ
 • ร้านอินเตอร์เน็ต (CAT Telecom)
  Terminal 1, 2nd floor
  บริการ: ร้านอินเตอร์เน็ต (CAT Telecom) สามารถใช้บริการได้ที่ CAT Telecomที่ตั้ง: สะพานเทียบเครื่องบิน G, ชั้น 2โดยจำหน่ายบัตร​​​​​​ อินเตอร์เน็ต100 บาท : 20 นาที200 บาท : 40 นาที300 บาท : 100 นาที
 • สนามเด็กเล่น
  Terminal 1, 4th floor, Concourse C
  บริการ:สนามเด็กเล่น สงวนให้เฉพาะเด็กๆก่อนขึ้นเครื่องเท่านั้นที่ตั้ง:• บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C ชั้น 4 
 • สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
  Main Terminal, Arrivals Pick-up, 2nd floor (Exit 6)
  (66) 02-134-4263-4
  บริการ : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หรือรู้จักกันในนาม ATTA เป็นสมาคมตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน เป็นองค์กร ไม่แสวงหากำไรที่มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ลูกค้า และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ที่ตั้งท่าอากาศยาน  : โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตูทางออก 6โทร : 02-134-4263-4
  อ่านต่อ
 • ห้องน้ำชาย
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำชายที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำ คนพิการตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร 
 • ห้องน้ำชายหญิง
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงที่ตั้งอยู่ในบริเวณ เดียวกันที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำ คนพิการตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร  
 • ห้องน้ำหญิง
  Terminal 1
  บริการ : ห้องน้ำหญิงที่ตั้ง : บริการห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง และห้องน้ำคนพิการ ตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร 
 • ห้องรับรองพระภิกษุและสามเณร
  Terminal 1, 3rd floor, Entrance 8
  บริการ:ห้องรับรองภิกษุและสามเณร• เป็นสถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์• เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็น เช่น ฉันภัตตาหารเช้า - เพล หรือน้ำปานะในเวลาที่เหมาะสม ตามพระธรรมวินัยหรือสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น และเจริญสมาธิภาวนา• เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมอื่นที่เหมาะสมแก่สมณสารูป เท่าที่จำเป็นที่ตั้ง:ชั้น 3 : ห้อง CIP 6 อาคารผู้โดยสารชั้น 3 ประตู 8 
 • ห้องรับรองมิราเคิล สะพานเทียบเครื่องบิน A
  Terminal 1, 3rd floor
  Open 24 Hours
  (66) 02-134-6660
  อัตราให้บริการ:1,000 บาทต่อ 2 ชั่วโมงมีอาหารว่าง, เครื่องดื่ม, Internet, ฟรี Wi-Fi, นิตยสาร และ หนังสือพิมพ์ให้บริการพื้นที่สูบบุหรี่แบบสวนไผ่มีให้บริการที่มิราเคิลเลานจ์ คอนคอร์ส ดี ชั้น 3 และห้องสูบบุหรี่ที่มิราเคิลเลานจ์ คอนคอร์ส จี (บล็อก 1) ชั้น 4ห้องอาบน้ำมีให้บริการที่มิราเคิลเลานจ์ คอนคอร์ส ดี ชั้น 3 และมิราเคิลเลานจ์ คอนคอร์ส จี (บล็อก 1) ชั้น 3 และ 4
  อ่านต่อ
 • ห้องสูบบุหรี่
  Terminal 1
  บริการ:ห้องสูบบุหรี่ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พุทธศักราช 2553 เรื่องกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะ ที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
  อ่านต่อ
 • ห้องสูบบุหรี่
  Smoking rooms are available in Concourse C, D, E, F, G
  Smoking roomAccording to the announcement of Ministry of Public Health Notice (Volume 19) 2010 Designation of Names and Types of Public Places that Shall Protect the Health of Non-Smokers and Designating All or Part of Such Public Places as Smoking Areas or Tobacco-Free Areas, Under the Non-Smokers Health Protection Act of 1992
  อ่านต่อ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
  Terminal 1
  บริการ:สามารถซื้อบัตร Wi-Fi internet 250 บาท / 1 ชั่วโมง ตามร้านค้าต่างๆที่ตั้ง:1. บริเวณอาคารผู้โดยสาร ก่อนจุดตรวจหนังสือเดินทางชั้น 2: The News & Books (ใกล้ทางเข้า 3 ของผู้โดยสารขาเข้า)ชั้น 3: Tax Free Shop (ตรงข้าม Miracle Food Village และระหว่าง ร้านหนังสือนายอินทร์กับร้านฺ Boots)ชั้น 4: CAT Internet Service Shop (ติดกับไป
  อ่านต่อ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 3rd floor, concourse E
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันที หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 3 • บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน E
 • โรงแรมมิราเคิล
  Terminal 1, 4th floor
  Open 24 Hours
  (66) 02-134-6565, (66) 02-134-6566
  โรงแรม แห่งเดียวในสนามบินสำหรับผู้โดยสารต่อเครื่องบิน1. บริการห้องพัก : เข้าพักอย่างน้อย 4 ชั่วโมง2. บริการห้องอาบน้ำ     • มีบริการ ผ้าเช็ดตัว และ สบู่ให้ฟรี ไม่เสียค่าประกันล่วงหน้าใดๆ3. Beauty & Salon @สะพานเทียบเครื่องบิน G     • ตัดผม     • ทำเล็บ     • สปา (นวดแบบต่างๆ)     • นวดไทย (ธรรมดา) Full Body     • นวดรูปแบบอื่นๆ Full Body     • ซาวน่า* สปา, นวดไทย, และนวดรูปแบบอื่นๆ ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มาใช้บริการ ห้องพักเท่านั้นอัตราค่าบริการ : เริ่มต้นที่ 4 ชั่วโมง ห้องพักเดี่ยว/คู่ ราคา 3500/3700 บาทที่ตั้ง : สะพานเทียบเครื่องบิน G ชั้น 4
 • โรงแรมสนามบิน
  Terminal1, 2nd Floor
  (66) 02-131-1111
  บริการ:โรงแรมโนโวเทลสุวรรณภูมิ 1 ใน10 โรงแรมสนามบินที่ดีที่สุดในโลกจาก Skytrax World Airport Awards ปี 2011 ให้บริการห้องพัก612 ห้อง ห้องพัก ทุกห้องถูกออกแบบให้สะท้อนความเป็นไทยและสนองตอบความต้องการของผู้เข้าพักอย่างครบถ้วน
  อ่านต่อ