เวลาเปิดบริการ:
เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

ที่ตั้ง:
ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันตก

ติดต่อ:
โทร: 02-134-6284
แฟกซ์: 02-134-6285
อีเมล์: info@miracleviplounge.com

• มีจำนวน 5 ห้องรองรับได้ 20-25 ท่าน ต่อ 1 ห้อง
อัตราค่าบริการ:
• ราคาท่านละ 500 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง ราคานี้ รวม ของว่าง 2 ชนิด เสริฟพร้อมชาหรือกาแฟ บริการน้ำดื่มฟรี Internet ฟรี

ค่าเช่าห้อง:
• ราคาค่าเช่าห้อง 5,350 บาท ต่อห้อง (2 ชั่วโมง) เสริฟพร้อมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ชา/กาแฟ, น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้