บริการ : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หรือรู้จักกันในนาม ATTAเป็นสมาคมตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีจุดมุ่งหมายที่ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ลูกค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตูทางออก 1
โทร: 02-134-4262

ที่ตั้ง : 33/42-3 วอลล์สตรีททาวเวอร์ สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์เขตบางรัก กทม.10500
โทร : 02-237-6046-8, 02-632-7400-2
แฟกซ์ : 02-237-6045
เว็บไซท์ : www.atta.or.th
อีเมล์ : info@atta.or.th