คือช่องทางผ่านตรวจคนเข้าเมืองพิเศษในการเดินทางเข้าและออกประเทศมีทั้งในส่วน ผู้โดยสารขา ออก และขาเข้า ระหว่างประเทศ โดยห้องโถงผู้โดยสารขาออกอยู่บริเวณ PASSPORT CONTROL 2 และ PASSPORT CONTROL 3

และห้องโถงขาเข้าอยู่บริเวณ ตม. โซนกลาง (คือ IMMIGRATION ZONE 2)ใกล้กับ VISA ON ARRIVAL

ผู้ที่มีสิทธิในการใช้ช่องทาง PRIORITY LANE มีดังต่อไปนี้
· ผู้ที่ถือบัตร PREMIUM LANE (โดยมากเป็นผู้โดยสารของสายการบินที่ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้โดยสาร BUSINESS CLASS ,FIRST CLASS ขึ้นอยู่กับการอำนวยความสะดวกชองสายการบิน ต่อผู้โดยสารของสายการบินนั้นๆ )นอกจากนั้นแล้วผู้โดยสารดังต่อไปนี้ยังสามารถใช้ช่องทางนี้ได้ ตามเงื่อนไขข้างล่าง
· DIPLOMATIC (ผู้โดยส่ารสารที่ถือหนังสือเดินทาง (Diplomatic passport)
· OFFICIAL (ผู้โดยส่ารที่ถือหนังสือเดินทาง ราชการ (Official passport)
· AIR CREW
· ABTC / APEC
· BOI with Boi letter
· Thailand Priviledge
· Buddhist Monks
· Senior Citizens over 70
· Handicap / DISABLED
· PREGNANT
· INFANTS

ABTC บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APECBusiness Travel Cardหรือ ABTC)
บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (ABTC) ซึ่งเป็นโครงการในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย – แปซิฟิค (Asia-PacificEconomicCooperationหรือ APEC) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางติดต่อระหว่าง นักธุรกิจของสมาชิกเอเปค บัตร ABTCเป็นเสมือนวีซ่า มีอายุการใช้งาน 3 ปี โดยผู้ถือบัตร ABTC สามารถใช้ควบคู่กับหนังสือเดินทางเพื่อเดินทางเข้าเขตเศรษฐกิจอื่นที่เข้าร่วมโครงการบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคได้(แทน business visa)

ปัจจุบันสมาชิกเอเปคที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวน 18 เขตเศรษฐกิจ (จากจำนวนทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ) ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ชิลี จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ ปาปัวนิวกินี สิงคโปร์ ไทย ไต้หวัน และเวียดนาม โดยสหรัฐอเมริกาได้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกชั่วคราว ซึ่งในชั้นนี้ผู้ถือบัตร ABTC ยังต้องขอวีซ่าเข้า
สหรัฐฯ ตามปกติ

นักธุรกิจไทยผู้ถือบัตร ABTC ที่จะเดินทางไปติดต่อธุรกิจระยะสั้นสามารถเดิน ทางเข้าดินแดนของสมาชิกที่ร่วมในโครงการฯ ที่มีชื่อปรากฎอยู่บนด้านหลังของบัตร ABTC โดยไม่ต้องขอวีซ่า และผู้ถือบัตรABTC ได้รับอนุญาตให้ใช้ช่องทางพิเศษสำหรับสมาชิกเอเปค (APECLane) ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยานนานาชาติของสมาชิกเอเปค