บริการ : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว หรือรู้จักกันในนาม ATTA เป็นสมาคมตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวภาคเอกชน เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีจุดมุ่งหมายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย เพื่อประโยชน์ของสมาชิก ลูกค้าและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่ตั้งท่าอากาศยาน  : โถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตูทางออก 6
โทร : 02-134-4263-4

สำนักงานใหญ่ : 33/42-3 วอลล์สตรีททาวเวอร์ สุรวงศ์ แขวงสุรวงศ์เขตบางรัก กทม.10500
โทร : 02-237-6046-8, 02-632-7400-2
แฟกซ์ : 02-237-6045
เว็บไซท์ : www.atta.or.th
อีเมล์ : info@atta.or.th