บริการ:
สามารถซื้อบัตร Wi-Fi internet 250 บาท / 1 ชั่วโมง ตามร้านค้าต่างๆ

ที่ตั้ง:
1. บริเวณอาคารผู้โดยสาร ก่อนจุดตรวจหนังสือเดินทาง
 • ชั้น 2: The News & Books (ใกล้ทางเข้า 3 ของผู้โดยสารขาเข้า)
 • ชั้น 3: Tax Free Shop (ตรงข้าม Miracle Food Village และระหว่าง ร้านหนังสือนายอินทร์กับร้านฺ Boots)
 • ชั้น 4: CAT Internet Service Shop (ติดกับไปรษณีย์)
2. บริเวณอาคารผู้โดยสาร หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง ชั้น 2:
 • Tax Free shop (อาคารเทียบเครื่องบิน A โซนภายในประเทศ ใกล้กับ The food Stop)
 • CAT Internet Service Shop (อาคารเทียบเครื่องบิน A, โซนภายในประเทศ)
 • CAT Internet Service Shop (อาคารเทียบเครื่องบิน G) ชั้น 4:
 • Connect Shop (อาคารเทียบเครื่องบิน E, อาคารเทียบเครื่องบิน C)
 • Duty Free Shop (Watch & Sunglasses)(BW15)
 • Electronic Shop (ติดกับเคาน์เตอร์เเลกเงินธนาคารทหารไทย)
 • Tax Free Shop (TE3)
 • Whittard (อาคารเทียบเครื่องบิน F), Louis’Tavern Hotel (อาคารเทียบเครื่องบิน G)
 • Starbucks Coffee Shop(อาคารเทียบเครื่องบิน B, Spawn (อาคารเทียบเครื่องบิน B)
 • Coffee World (อาคารเทียบเครื่องบิน B,F)