บริการ:
เป็นการให้บริการผู้โดยสารที่หลงลืมทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินสูญหายภายในท่าอากาศยานยกเว้นพื้นที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าและภายในอากาศยานซึ่งผู้โดยสารต้องติดต่อกับสายการบินที่ตนเองเดินทาง

ที่ตั้ง:
อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ระหว่างประตู 5-6 ติดกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการครบวงจร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ติดต่อ:
โทร. 02-132-1890, 02-132-1880