เคาน์เตอร์ที่ให้บริการดำเนินการแทนผู้โดยสารเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ซึ่งโดยมากผู้โดยสารจะติดต่อผ่าน Shipping และ Shipping จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ เจ้าหน้าที่บริษัท Siam Trans International Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการพิธีการศุลกากรโดยตรง

ที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณสายพานกระเป๋าที่ 14

ข้อมูลการติดต่อ :
บริษัท Siam Trans International Co., Ltd.
สำนักงาน สาขาย่อย : FREE ZONE 999 หมู่ 7 ราชาเทวะบางพลี สมุทรปราการ 10540
Tel. : 02 134-6634
Fax. : 02-134-6635