• ธนาคารไทยพาณิชย์
  Main Terminal, 2nd floor
  Everyday 08:30-16:30
  (66) 02-135-4539
  ที่ตั้ง: ชั้น 2เปิดให้บริการทุกวัน 08:30 - 16:30 น.โทร. 02-135-4539-41
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Main Terminal, 3rd floor
  Everyday 10:00-18:00
  (66) 02-135-4548
  ที่ตั้ง: ชั้น 3 ประตู 8เปิดให้บริการทุกวัน 10:00 - 18:00 น.โทร. 02-135-4548 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Main Terminal, 4th floor
  Everyday 09:00-17:00
  (66) 02-1354550
  ที่ตั้ง: ชั้น 4 บริเวณประตู 10เปิดให้บริการทุกวัน 09.00-17.00 น.โทร.  02-1354550-51 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Main Terminal, 6th floor
  Everyday 10:00-18:00
  (66) 02-135-4553
  ที่ตั้ง : ชั้น 6 ฝั่งตะวันตกเปิดให้บริการทุกวัน : 10:00 - 18:00 น.โทร : 02-135-4553-55