• จุดบริการชาร์จแบตเตอรี่
    Terminal 1, 1st Floor
    บริการชาร์จแบตเตอรี่ที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในจุดต่างๆทั่วอาคารผู้โดยสาร