• ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 2nd floor
  ที่ตั้ง:บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 2
 • ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 3rd floor
  ที่ตั้ง:• บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 3
 • ธนาคารทหารไทย
  Terminal 1, 4th floor
  ที่ตั้ง:บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 4