• ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, B floor
  ที่ตั้ง:  ชั้น B : ตรงกลางของชั้น ตรงข้ามกับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 1st floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 1*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร 
  อ่านต่อ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 2*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 3rd floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 3*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 4th floor
  ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสารชั้น 4หมายเหตุ : ชั้น 4 ด้านใน Transit*เบิกได้เฉพาะเงินสกุล US ต่ำสุดกดได้ 50 US สูงสุดกดได้ 500 US /วัน/บัตร 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 1st floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 1st floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
  Terminal 1, 2nd floor