• ห้องรับรองมิราเคิล วีไอพี
    Terminal 1, 3rd floor
    Open 24 Hours
    (66) 02-134-6284
    มีจำนวน 5 ห้องรองรับได้ 20-25 ท่าน ต่อ 1 ห้องอัตราค่าบริการ:• ราคาท่านละ 500 บาท ต่อ 2 ชั่วโมง ราคานี้ รวม ของว่าง 2 ชนิด เสริฟพร้อมชาหรือกาแฟ บริการน้ำดื่มฟรี Internet ฟรีค่าเช่าห้อง:• ราคาค่าเช่าห้อง 5,350 บาท ต่อห้อง (2 ชั่วโมง) เสริฟพร้อมเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ชา/กาแฟ, น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้
    อ่านต่อ