• คิง พาวเวอร์ Space
  Terminal 1, 4th floor, Western
  บริการ:• ปัจจุบัน KING POWER LOUNGE เปิดให้บริการ LOUNGE แก่ ลูกค้าของ KING POWER ที่ถือบัตร สมาชิกของ KING POWER โดยมี ทั้ง หมด 3 LOUNGE ดังนี้• สำหรับเงื่อนไข การใช้ บริการ กรุณาสอบถาม King Power Contact Center : 1631 
  อ่านต่อ
 • คิง พาวเวอร์ Space
  Terminal 1, 4th floor, Eastern
  บริการ:• ปัจจุบัน KING POWER LOUNGE เปิดให้บริการ LOUNGE แก่ ลูกค้าของ KING POWER ที่ถือบัตร สมาชิกของ KING POWER โดยมี ทั้ง หมด 3 LOUNGE ดังนี้• สำหรับเงื่อนไข การใช้ บริการ กรุณาสอบถาม King Power Contact Center : 1631
  อ่านต่อ
 • คิง พาวเวอร์ The Atlas Club
  Terminal 1, 4th floor
  บริการ:• ปัจจุบัน KING POWER LOUNGE เปิดให้บริการ LOUNGE แก่ ลูกค้าของ KING POWER ที่ถือบัตร สมาชิกของ KING POWER โดยมี ทั้ง หมด 3 LOUNGE ดังนี้• สำหรับเงื่อนไข การใช้ บริการ กรุณาสอบถาม King Power Contact Center : 1631 
  อ่านต่อ