• ตู้โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต
    Terminal 1
    บริการ:1. บริการโทรศัพท์ในประเทศ และ ระหว่างประเทศ สามารถ ชำระค่าบริการได้ด้วยเหรียญและบัตรเครดิต2. บริการอินเตอร์เน็ต