• ร้านอินเตอร์เน็ต (CAT Telecom)
    Terminal 1, 2nd floor
    บริการ: ร้านอินเตอร์เน็ต (CAT Telecom) สามารถใช้บริการได้ที่ CAT Telecomที่ตั้ง: สะพานเทียบเครื่องบิน G, ชั้น 2โดยจำหน่ายบัตร​​​​​​ อินเตอร์เน็ต100 บาท : 20 นาที200 บาท : 40 นาที300 บาท : 100 นาที