• อินเตอร์เน็ตไร้สาย
  Terminal 1
  บริการ:สามารถซื้อบัตร Wi-Fi internet 250 บาท / 1 ชั่วโมง ตามร้านค้าต่างๆที่ตั้ง:1. บริเวณอาคารผู้โดยสาร ก่อนจุดตรวจหนังสือเดินทางชั้น 2: The News & Books (ใกล้ทางเข้า 3 ของผู้โดยสารขาเข้า)ชั้น 3: Tax Free Shop (ตรงข้าม Miracle Food Village และระหว่าง ร้านหนังสือนายอินทร์กับร้านฺ Boots)ชั้น 4: CAT Internet Service Shop (ติดกับไป
  อ่านต่อ
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย-CAT Internet
  International Arrivals, Concourse G, 2nd Floor
  บริการ: สามารถซื้อบัตร Wi-Fi internet 250 บาท / 1 ชั่วโมง ตามร้านค้าต่างๆ ที่ตั้ง: บริเวณอาคารผู้โดยสาร หลังจุดตรวจหนังสือเดินทาง ชั้น 2, CAT Internet Service Shop (อาคารเทียบเครื่องบิน G)