• บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
    Terminal 1, 2nd floor, Concourse G
    Open 24 Hours
    (66) 02-104-1711
    บริการ : ให้บริการโดย กสท. โทรคมนาคม (CAT Telecom)จำหน่ายบัตร International Card ในราคา 100 บาท, 300 บาท และ 500 บาทที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารผ่านลำสะพานเทียบเครื่องบิน G ชั้น 2โทร : 02-104-1711