• บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Row B
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง :  ชั้น 4  ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอินแถว B
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 2
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง : ชั้น 4  ประตู 2 / ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 3
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง : ชั้น 4 : ประตู 3 / ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 6
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง : ชั้น 4 : ประตู 6 / ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 9
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง : ชั้น 4 : ประตู 9 / ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 4
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง :  ชั้น 4 : ประตู 4 / ประตูละ 2 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 7
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง :  ชั้น 4 : ประตู 7  /  ประตูละ 2 เครื่อง
 • บริการชั่งน้ำหนักกระเป๋า
  Terminal 1, 4th floor, Entrance 8
  บริการ : ค่าบริการชิ้นละ 10 บาทที่ตั้ง :  ชั้น 4 : ประตู  8 / ประตูละ 2 เครื่อง