• บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Row B, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ใกล้เคาน์เตอร์เช็คอินแถว B
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 8, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 8 ประตูละ 2 เครื่อง 
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 2, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 2 ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal,Entrance 3, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 3 ประตูละ 1 เครื่อง
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 6, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 6 ประตูละ 1 เครื่อง 
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 9, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 9 ประตูละ 1 เครื่อง 
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 4, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 4  ประตูละ 2 เครื่อง 
 • บริการห่อกระเป๋า
  Main Terminal, Entrance 7, 4th floor
  บริการ:ค่าบริการชิ้นละ 150 บาทมีบริการขายกล่องกระดาษ ตามขนาด S, M, Lที่ตั้ง:• ชั้น 4 : ประตู 7  ประตูละ 2 เครื่อง