• บริการติดตามสัมภาระ
  Terminal 1, 4th floor
  (66) 021321890, (66) 021321880
  บริการ:เป็นการให้บริการผู้โดยสารที่หลงลืมทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินสูญหายภายในท่าอากาศยานยกเว้นพื้นที่บริเวณสายพานรับกระเป๋าและภายในอากาศยานซึ่งผู้โดยสารต้องติดต่อกับสายการบินที่ตนเองเดินทาง 
  อ่านต่อ
 • บริการติดตามสัมภาระ Thai Airways
  Terminal 1, 2nd floor