•  ศูนย์แพทย์ โรงพยาบาลสมิติเวช
  Terminal 1, 3rd floor
  Mon-Fri 17:00-08:00
  Sat-Sun 08:00-08:00
  (66) 020-222-222
  ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย โรงพยาบาลสมิติเวชที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารผู้โดยสาร บริเวณประตู 3เปิดบริการในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่ 17:00 น. - 08:00 น.ฉุกเฉิน โทร : 020-222-222 กด 1
 • ข้อมูลบริการสุขภาพ
  Terninal 1, 2nd floor
 • ศูนย์แพทย์
  Terminal 1, 1st floor, East (exterior)
  Mon-Fri 08:00-17:00
  (66) 02-132-7777
  ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ทอท.ที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร ด้านทิศตะวันออก (นอกตัวอาคาร)เปิดบริการในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ / เวลา 08:00 น. - 17:00 น.หมายเหตุ : ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่โดยย้ายไปที่สะพานเทียบเครื่องบิน G (G1A) อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้าม กรุณาติดต่อ 02-132-7777
 • ศูนย์แพทย์
  Terminal 1, 2nd floor, Concourse D
  Open 24 Hours
  (66) 02-132-7777
  ศูนย์แพทย์ ดำเนินการโดย ทอท.ที่ตั้ง : ชั้น 2 สะพานเทียบเครื่องบิน Dเปิดให้บริการ : 24 ชั่วโมงหมายเหตุ : ปิดปรับปรุงชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงพื้นที่โดยย้ายไปที่สะพานเทียบเครื่องบิน G (G1A) อย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตหวงห้าม กรุณาติดต่อ 02-132-7777