• เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 3rd floor, concourse E
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันที หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 3 • บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน E
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 4th floor, Between concourse A-B-C
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 4 • บริเวณจุดตัดตะวันออกระหว่างสะพานเทียบเครื่องบิน A-B-C
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 4th floor, Between concourse E-F-G
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 4 • บริเวณจุดตัดตะวันตกระหว่างสะพานทียบเครื่องบิน E-F-G
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Concourse A-B-C
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 2 • บริเวณสะพานเทียบเครื่องบิน C
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Concourse A
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณช่วงต้นสะพานเทียบเครื่องบิน A 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Between Gate D4-D5
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณช่วงกลางสะพานเทียบเครื่องบิน D, ระหว่างประตูขึ้นเครื่อง D4-D5 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Concourse E-F-G
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณจุดตัดตะวันตกระหว่างสะพานทียบเครื่องบิน E-F-G 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Baggage claim belt 11-12
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2  ระหว่างสายพานรับกระเป๋า 11-12 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Between baggage claim belt 20-21
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 ระหว่างสายพานรับกระเป๋า 20-21 
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Entrance 3
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 ใกล้เข้าหมายเลข 3
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Entrance 8
  ติดต่อเจ้าหน้าที่ : คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่าย ๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง     1. ยกหูโทรศัพท์     2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณใกล้ทางเข้าหมายเลข 8
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 2nd floor, Before domestic baggage claim belt
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 2 • บริเวณก่อนสายพานรับกระเป๋าภายในประเทศ
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 4th floor, Between entrance 2-3
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 4 • ระหว่างทางเข้าหมายเลข 2-3
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 4th floor, Between entrance 5-6
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 4 • ระหว่างทางเข้าหมายเลข 5-6
 • เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน
  Terminal 1, 3rd floor, Between concourse A-B-C
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อขอความช่วยเหลือได้ง่ายๆ โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง1. ยกหูโทรศัพท์2. กดปุ่มข้างโทรศัพท์ ระบบจะต่อสายไปยังเจ้าหน้าที่ทันทีหากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน Airport Ambassadorที่ตั้ง:ชั้น 3• บริเวณจุดตัดตะวันออก สะพานเทียบเครื่องบิน A-B-C