• ด่านกักกันสัตว์
  Terminal 1, 2nd floor, Exit C
  (66) 02-134-7031
  ผู้ใดนำพืช สัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า รวมทั้งซากหรือผลิตภัณฑ์ เข้า- ออก ผ่านราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตและแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์ป่า (CITES)ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ด่านศุลกากรทางออก Cติดต่อ : 02-134-7031-2 
  อ่านต่อ
 • ด่านกักกันสัตว์
  Terminal 1, 2nd floor, Row 7
  (66) 02-134-7031-2
   ผู้ใดนำพืช สัตว์ สัตว์น้ำ สัตว์ป่า รวมทั้งซากหรือผลิตภัณฑ์ เข้า- ออก ผ่านราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตและแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช, ด่านกักกันสัตว์, ด่านตรวจสัตว์น้ำหรือด่านตรวจสัตว์ป่า (CITES)ที่ตั้ง : บริเวณผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ชั้น 2 ท้ายสายพานรับกระเป๋าที่ 7ติดต่อ : 02-134-7031-2 
  อ่านต่อ