• บริการผ่านพิธีการศุลกากร
    Terminal 1, 2nd floor
    (66) 02-134-6634
    ที่ตั้ง : ชั้น 2 บริเวณสายพานกระเป๋าที่ 14เคาน์เตอร์ที่ให้บริการดำเนินการแทนผู้โดยสารเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร ซึ่งโดยมากผู้โดยสารจะติดต่อผ่าน Shipping และ Shipping จะเป็นผู้ดำเนินการติดต่อ เจ้าหน้าที่บริษัท Siam Trans International Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการพิธีการศุลกากรโดยตรง
    อ่านต่อ