จุดจอดรับส่ง :
1. หน้าโรงแรมบ้านชาติ เลขที่ 98 ถนนจักรพงษ์
2. ข้างวัดบวรนิเวศวรวิหาร ถนนบวรนิเวศ
3. หน้าคอนโดไอดิโอ เลขที่ 138 ถนนพญาไท
4. สีลมซอย 4
5. เลขที่ 952 ถนนพระราม 4
6. ราชดำริ (ตรงข้ามโรงแรมอนันตรา)
7. หน้าโรงแรมอินทรา เลขที่ 126 ถนนราชปรารภ

เส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว และจุดเชื่อมโยง BTS /MRT
ที่รถผ่าน โดย เริ่มจาก
- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
- ถนนข้าวสาร
- ป้อมพระสุเมรุ
- วัดพระแก้ว
- อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
- ถนนสีลม (BTS /MRT )
- ราชดำริ (BTS)
- สยาม (BTS )
- หัวลำโพง (MRT)

มีเคาน์เตอร์บริการ : ที่ Gate 8 ( Level 1 )

จุดขึ้นรถ : ชั้น 1 ประตู 8 ( รถบัสจะจอดรอบริเวณ second curve )

ค่าโดยสาร : 180 บาท

ติดต่อ : 
เว็บไซต์ : limobus.co.th
Call Center (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) : 0661515692 from 09:00 Am – 21:00 P.M