ช่องทางการติดต่อจองรถ
  1. ติดต่อโดยตรงที่เคาน์เตอร์ EV TAXI VIP ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 1 ประตู 3 ข้ามถนนไปยัง เลนส์กลาง เมื่อติดต่อจองรถเรียบร้อยแล้ว จะมีคิวรถ TAXI จอดรออยู่บริเวณเคาน์เตอร์
     
  2. ติดต่อผ่าน CONTACT CENTER EV TAXI VIP โทร 0-2039-8888
     
  3. จองผ่าน AOT APPLICATION
     


จุดขึ้นรถ EV TAXI VIP : ชั้น 1 ประตู 3 ข้ามถนนไปยัง เลนส์กลาง โดยผู้โดยสารต้องติดต่อจองรถที่เคาน์เตอร์ก่อน

เวลาในการให้บริการที่สนามบินสุวรรณภูมิ : 24 ชั่วโมง ทุกวัน

อัตราค่าโดยสาร : เริ่มต้น 2 กิโลเมตรแรก 150 บาท กิโลเมตรถัดไปคิดอัตรากิโลเมตรละ 16 บาท