รถบริการนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ทสภ. (Shuttle Bus)มีรถให้บริการ จำนวน 29 คัน มีทั้งหมด 6 เส้นทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
(โทร.086-327-8503) (คุณประธานฯ โทร. 08-1974-7135)

สาย Express Route (ศขส. - MTB.4 - MTB.2 - ศขส.)
สาย Ordinary Route A (ศขส. - ลานจอดระยะยาว - MTB.1 - MTB.2 - ครัวการบินไทย - ฝดภ. - ศขส.)
สาย Ordinary Route B (ศขส. - บ.การบินไทย - คลังสินค้า - ครัวการบินไทย - ฝดภ. - ศขส.)
สาย Ordinary Route C (ศขส. - สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - แยกสุขสมาน - Sky Lane - AMF. -
MTB.1- Free Zone - LSG Sky Chefs - ศขส.)
สาย Ordinary Route D (ศขส. - LSG. - บมจ.การบินไทย - AOB. - โรงแรม โนโวเทลฯ - วิทยุการบิน -
ครัวการบินไทย - ฝดภ. - ศขส.)
สาย Free Zone Route L (MTB.1 - Concourse G - Free Zone - MTB.1)

ป้ายสาย Shuttle Bus ณ ทสภ.