รถโดยสาร บขส.
มีจำนวนทั้งสิ้น 4 เส้นทาง
- ทสภ. – พัทยา
- ทสภ. – สระแก้ว
- ทสภ. – หนองคาย
- ทสภ. – ศรีราชา

สายรถบัส
รถสาย 9907 : สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิตใหม่) – จันทบุรี
รถสาย 9908 : สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิตใหม่) – ตราด
รถสาย 9909 : สถานีขนส่งจตุจักร (หมอชิตใหม่) – แหลมฉบัง
รถสาย 9916 : สถานีขนส่งเอกมัย – เขาหินซ้อน – สระแก้ว
รถสาย 389 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – พัทยา (จอมเทียน)
รถสาย 390 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ตลาดโรงเกลือ (สระแก้ว)
รถสาย 825 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หนองคาย
รถสาย 917 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – แหลมงอบ
รถสาย 392 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เกาะช้าง
รถสาย 789 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – หัวหิน

ที่ตั้งให้บริการ ศูนย์ขนส่งสาธารณะ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เวลาเปิด – ปิด
06.30 – 21.00 น. (ทสภ. – พัทยา)
06.30 – 16.30 น. (ทสภ. - สระแก้ว)
21.00 น. (ทสภ. - หนองคาย)
06.00 – 21.00 น. (ทสภ. - ศรีราชา)

ราคาให้บริการ
120 บาท (ทสภ. - พัทยา)
184 บาท (ทสภ. – สระแก้ว)
428 บาท (ทสภ. - หนองคาย)
110 บาท (ทสภ. - ศรีราชา)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
086-324-2391 (ทสภ. - พัทยา)
089-991-6054 (ทสภ. – สระแก้ว)
02-134-4099 (ทสภ. - หนองคาย)
090-197-6781-2 (ทสภ. - ศรีราชา)