• รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน / แอร์พอร์ต ลิ้งค์
    Terminal 1, B floor
    (66) 1690
    รถไฟฟ้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ City Line ( เริ่มต้นที่ 15 บาท สูงสุด 45 บาท ) เวลาเปิด - ปิด : 06.00 – 24.00 น.ที่อยู่ : ติดต่อใช้บริการได้ที่ชั้นใต้ดิน Bสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 1690 , 02-308-5600 ต่อ 2906 – 2907 
    อ่านต่อ