• รถบริการนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ทสภ.
  Public Transportation Center
  Open 24 Hours
  (66) 021320360
  รถบริการนอกเขตลานจอดอากาศยาน ณ ทสภ. (Shuttle Bus)มีรถให้บริการ จำนวน 29 คัน มีทั้งหมด 6 เส้นทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง(โทร.086-327-8503) (คุณประธานฯ โทร. 08-1974-7135)สาย Express Route (ศขส. - MTB.4 - MTB.2 - ศขส.)สาย Ordinary Route A (ศขส. - ลานจอดระยะยาว - MTB.1 - MTB.2 - ครัวการบินไทย - ฝดภ. - ศขส.)สาย Ordinary Route B (ศขส. - บ.การบินไทย - คลังสินค้า - ครัวการบินไทย - ฝดภ. - ศขส.)
  อ่านต่อ
 • รถรับส่งระหว่างสุวรรณภุมิ – ดอนเมือง
  Passenger Terminal, 2nd floor
  Everyday 05:00-24:00
  (66) 086-237-8503
  การให้บริการรถ Shuttle Bus ทสภ.-ทดม.มีรถให้บริการตั้งแต่เวลา 05.00–24.00 น. จำนวน 12 คัน ให้บริการบริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารชั้น 2 ประตู 3โทร.086-237-8503, คุณประธานฯ โทร. 08-1974-7135ความถี่ในการให้บริการ- กรณีเร่งด่วน   ทุกๆ   12   นาที- กรณีปกติ       ทุกๆ   30   นาที 
 • รถเวียน Shuttle Bus
  Terminal 1, 4th floor, entrance 5