• รถตู้ปรับอากาศ
    Terminal 1
    หมายเลข 549 มีนบุรี (MINBURI)เส้นทาง : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - มีนบุรี ( 05.00 น. - 22.00 น. )ทสภ. - ปากทางสุขสมาน - สน.ลาดกระบัง - หมู่บ้านรุ่งกิจ - ถนนร่มเกล้า - ม.เกษมบัณฑิต - มีนบุรี**รถออกทุก ๆ 10 นาที**04.45 น. - 06.00 น. รถออก ทุก ๆ 5 นาที( ช่วงเร่งด่วน )16.00 น. - 18.00 น. รถออกทุก ๆ 5 นาทีราคา : ตลอดสาย 10-25 บาท( ถ้าลงปากทางสุขสมาน 10 บาท) 
    อ่านต่อ