การ Transfer ผู้โดยสารที่ต่อเครื่องภายในประเทศด้วยสายการบินไทย (TG) จะต้องเดินทางมากับสายการบินดังต่อไปนี้
8M AB AF CA CI CX EK GF JL KE KL LH LX LY MS
NH NX OS OX OZ PG QR QV RJ SK SQ TK UA UU VN

หรือผู้โดยสารที่ต่อเครื่องภายในประเทศด้วยสายการบินกรุงเทพ(PG) จะต้องเดินทางมากับสายการบินดังต่อไปนี้
8M 9W AB AF AY BR CA CI CX EK EY FT GF HX JL
KC KE KL LH LX LY MH MS NH OS OZ PG QR QV RJ
TG SK UL VN