ของเหลวที่อนุญาตให้นำติดตัวขึ้นเครื่องได้ ผู้โดยสารต้องปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องเป็นของเหลวที่ไม่ใช่วัตถุอันตราย เช่น เจล, สเปรย์, โลชั่น ออยล์, น้ำหอม, เจลใส่ผม, เจลอาบน้ำ, โฟมล้างหน้า, ยาสีฟัน และอื่นๆ คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีขนาดบรรจุไม่เกิน 100 มล.

2. ใส่ของเหลวขนาดไม่เกิน 100 มล. ที่ต้องการนำขึ้นเครื่องลงในถุง พลาสติกใสขนาด 20x20 ซม. เปิด - ปิดผนึกได้ และน้ำหนักรวมกัน ไม่เกิน 1 ลิตร แยกออกจากสัมภาระอื่น นำขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง

3. ของเหลวที่มีขนาดเกิน 100 มล. จะต้องโหลดลงเครื่องตั้งแต่ตอนเช็คอิน

4. ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารก ในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

5. ของเหลว, เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุง ไม่มีร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่ เดินทาง เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น

       อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนำของเหลว ขึ้นเครื่องแตกต่างกัน ผู้โดยสารควรสอบถามจากสายการบินที่จะเดินทางให้ชัดเจนก่อนที่จะซื้อสินค้า