แลกรับคูปองส่งกระเป๋าราคาเดียว 200 บาท

เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลดพิเศษ! "ส่งกระเป๋าราคาเดียว 200 บาท" ทุกขนาด (ราคาปกติ 450 บาท) โปรโมชั่นเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น

* พิเศษ! เฉพาะที่สาขา ชั้น B สนามบินสุวรรณภูมิ เท่านั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรโมชั่น

 -  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 -  “Airport to Hotel”
    กรณีที่ 1 เมื่อทำการฝากกระเป๋าเดินทางก่อนเวลา 12.00 น. จะได้รับที่โรงแรมเวลา 17.00 น.
    กรณีที่ 2 เมื่อทำการฝากกระเป๋าหลังเวลา 12.00 น. จะได้รับที่โรงแรมเวลา 21.00 น.
 -  “Hotel to Airport”
     สามารถทำการฝากกระเป๋าเดินทางได้ไม่เกิน 12.00 น.
- สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ได้เฉพาะสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น B เท่านั้น
-  ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-  สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-  Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด