พิเศษ! รับส่วนลด 50 บาท สำหรับบริการ EV Taxi

พิเศษเฉพาะผู้ใช้ AOT Application เท่านั้น เพียงใช้ 100 AOT Point แลกรับส่วนลด 50 บาท สำหรับบริการ EV Taxi 

Term and Conditions

-   ใช้ได้ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง
-   เริ่มใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 01 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2019
-   กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด