แลกรับส่วนลด 50% เมื่อใช้บริการ "Hertz Car Rental"

ใช้ 100 points แลกรับสิทธิ์ส่วนลดรถเช่า 50% ที่ Hertz Car Rental

สามารถใช้ได้ที่: สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, ภูเก็ต, เชียงใหม่ และเชียงราย
 

เงื่อนไขการให้บริการ

-   เริ่มใช้โปรโมชั่นได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2019
-   ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายรูปหน้าจอ หรือการทุจริตใดๆ เพื่อนำมาซึ่งการได้สิทธิ์
-   สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
-   Voucher ที่หมดอายุจากการไม่ได้นำมาใช้แสดงสิทธิ์จะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนเงิน, คะแนนสะสม หรือชดเชยให้ได้ในทุกกรณี
-   บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องให้แจ้งทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด