จุดบริการทรัพย์สินสูญหาย Lost and Found

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขอแจ้งจุดบริการทรัพย์สินสูญหาย Lost and Found ในบริเวณ ชั้น 6 (ใช้ลิฟต์ท้าย Row Q) ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.65 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป