อาคารจอดรถและอัตราค่าจอดรถ
24 มกราคม 2565
SHARE:

อาคารจอดรถโซน 2 สนามบินสุวรรณภูมิ เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 อาคารจอดรถโซน 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ได้เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถให้บริการรับจอดรถได้มากกว่า 2,500 คัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการอาคารจอดรถยนต์ โทรศัพท์ 021329511 ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีบริการจอดรถยนต์ทั้งในอาคารและกลางแจ้ง

  • อาคารจอดรถ (Zone 2 และ 3) จำนวน 6 ชั้น รองรับรถยนต์ได้กว่า 5,572 คัน มีลิฟท์อำนวยความสะดวก สะดวกสบายด้วยทางเชื่อมต่อไปยังอาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 (ประตู 3 และประตู 8) และช่องจอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 62 ช่อง และพื้นที่จอดรถสำหรับผู้หญิงอีก 110 ช่องจอดรถ
  • ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 4) ด้านข้างของอาคารจอดรถโซน 3 ที่รองรับรถยนต์ได้กว่า 357 คัน และจอดรถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 1,715 คัน
  • ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 5) บริเวณด้านข้างโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้กว่า 455 คัน
  • ลานจอดรถกลางแจ้ง (Zone 6 และ 7) บริเวณด้านหน้าฝั่งตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ รองรับรถยนต์ได้กว่า 1,355 คัน และช่องจอดรถสำหรับผู้พิการจำนวน 16 ช่อง
  • ลานจอดรถระยะยาว (Long-term Parking) อยู่ใกล้จุดบริการรถรับ-ส่งสาธารณะ รองรับรถยนต์ได้กว่า 1,341 คัน

 

อัตราค่าบริการจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : โซน 2 - 7 บริเวณอาคารและลานจอดรถด้านหน้าอาคารผู้โดยสาร

ระยะเวลาการจอด รถยนต์ รถจักรยานยนต์
1 ชั่วโมง 25.- 10.-
2 ชั่วโมง 50.- 20.-
3 ชั่วโมง 80.- 30.-
4 ชั่วโมง 110.- 40.-
5 ชั่วโมง 145.- 50.-
6 ชั่วโมง 180.- 60.-
7 - 24 ชั่วโมง 250.- 70.-

 

หมายเหตุ

1. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง และจอดเกิด 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่

2. ยกเว้นรถที่มารับ-ส่ง ผู้โดยสารไม่เกิน 15 นาที (ฟรี 15 นาที)

 

อัตราค่าบริการจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ : ลานจอดรถระยะยาว, ศูนย์ขนส่งสาธารณะ

 

ระยะเวลาการจอด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถโดยสารขนาดใหญ่
1 ชั่วโมง 20.- 10.- 30.-
2 ชั่วโมง 40.- 20.- 60.-
3 ชั่วโมง 60.- 30.- 90.-
4 ชั่วโมง 80.- 40.- 120.-
5 ชั่วโมง 100.- 50.- 150.-
6 ชั่วโมง 120.- 60.- 180.-
7 - 24 ชั่วโมง 140.- 70.- 210.-

 

หมายเหตุ

1. เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง และจอดเกิด 24 ชั่วโมง เริ่มต้นนับชั่วโมงที่ 1 ใหม่

2. ยกเว้นรถที่มารับ-ส่ง ผู้โดยสารไม่เกิน 15 นาที (ฟรี 15 นาที)