หน้าแรกทางไปสนามบิน
Shuttle Bus ให้บริการโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
24 มกราคม 2565
SHARE:

Shuttle Bus ให้บริการโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมี 6 สาย ได้แก่ A, B, C, D, Express และ F

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ Shuttle Bus โทร 08 6327 8503

Shuttle Bus สาย A

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. ลานจอดรถระยะยาว โซน A

3. ลานจอดรถระยะยาว โซน C

4. ฝั่งตรงข้ามศูนย์บริการภาคพื้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))

5. สะพานลอยหน้าฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

6. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

7. ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ด้านใน (วงเวียนพญานาค)

8. ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ด้านนอก

9. ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

10. คลังสินค้าภายในประเทศ

11. ช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 3

12. ด้านหลังอาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

13. ลานจอดรถโซน 6

14. ลานจอดรถโซน 7

15. ช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 2

16. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3

17. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8

18. ห้องรับรองพิเศษ

19. ลานจอดรถโซน 6

20. ลานจอดรถโซน 7

21. ฝั่งตรงข้ามช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 3 ถนนสาย 5 (ขาออก)

22. ฝั่งตรงข้ามฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนสาย 5 (ขาออก)

23. ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ด้านใน

24. ฝั่งตรงข้ามฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

25. ศูนย์บริการภาคพื้นสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส (บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน))

26. ลานจอดรถระยะยาว โซน A

27. อาคารพักเวรฝ่ายรักษาความปลอดภัย

28. ครัวการบินกรุงเทพ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

29. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Shuttle Bus สาย B

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. อาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

1. ครัวการบินกรุงเทพ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

2. ตรงข้ามสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

3. สะพานลอยหน้าฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

6. ฝั่งตรงข้ามเขตปลอดอากร ประตู 2

7. จุดจอดรถ คลังสินค้า 1

8. จุดจอดรถ คลังสินค้า 2

9. จุดจอดรถ คลังสินค้า AO1

10. หลังจุดจอดรถ คลังสินค้า 2

11. ทางออกเขตปลอดอากร ประตู 2

12. ครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

13. อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

14. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Shuttle Bus สาย C

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

3. ปากทางแยกสุขสมาน

4. สนามปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

5. ศูนย์ซ่อมบำรุง AMF

6. อาคารบริหารจัดการขยะ

7. กรมอุตุนิยมวิทยา

8. โรงบำบัดน้ำเสีย

9. สนามฟุตบอลตรงฝั่งตรงข้ามศูนย์ซ่อมบำรุง AMF

10. สะพานลอยหน้าฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

11. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

12. ศูนย์ปฏิบัติการการบินไทย (OPC) ด้านนอก

13. ฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

14. คลังสินค้าภายในประเทศ

15. ช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 3

16. ช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 2

17. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3

18. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8

19. ห้องรับรองพิเศษ

20. ลานจอดรถโซน 6

21. ลานจอดรถโซน 7

22. ฝั่งตรงข้ามช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 3 ถนนสาย 5 (ขาออก)

23. ฝั่งตรงข้ามฝ่ายช่าง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถนนสาย 5 (ขาออก)

24. ครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

25. อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

26. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Shuttle Bus สาย D

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. อาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

3. ครัวการบินกรุงเทพ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

4. ตรงข้ามสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

5. สะพานลอยหน้าฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

6. อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB)

7. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

8. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ประตู 5

9. ครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

10. อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

11. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Shuttle Bus สาย Ex

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 5

3. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 2 ประตู 5

4. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

Shuttle Bus สาย F

1. ศูนย์การขนส่งสาธารณะ

2. อาคารพักเวร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย

3. ครัวการบินกรุงเทพ บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด

4. ตรงข้ามสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

5. สะพานลอยหน้าฝ่ายบริการภาคพื้น บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

6. ฝั่งตรงข้ามเขตปลอดอากร ประตู 2

7. ลานจอดรถโซน 6

8. ลานจอดรถโซน 7

9. ช่องทางเข้า - ออก เขตการบิน 2

10. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 3

11. อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ประตู 8

12. ห้องรับรองพิเศษ

13. จุดจอดรถ คลังสินค้า 1

14. จุดจอดรถ คลังสินค้า 2

15. จุดจอดรถ คลังสินค้า AO1

16. หลังจุดจอดรถ คลังสินค้า 2

17. ทางออกเขตปลอดอากร ประตู 2

18. ครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

19. อาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัย

20. สิ้นสุดสถานีที่ศูนย์การขนส่งสาธารณะ