หน้าแรกทางไปสนามบิน
อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 SAT-1 ประตูบานใหม่สู่ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก
12 ธันวาคม 2566
SHARE:

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ประตูบานใหม่สู่ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลก

           

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite 1)

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่สำคัญของประเทศไทยเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2549 โดยทำหน้าที่เป็นประตูบานหลักที่ต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกจากปริมาณของผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกินขีดความสามารถเดิมที่ออกแบบไว้ จึงนำไปสู่โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Midfield Satellite 1) หรือ อาคาร SAT-1 มีหลุมจอดประชิดอาคารทั้งหมด 28 หลุมจอด สามารถจอดอากาศยานขนาด Code F เช่น A380 และ B747-8ได้ 8 หลุมจอดและอากาศยานขนาด Code E เช่น B747 และ A340 ได้ 20 หลุมจอดโดยเป็นอาคารสูง 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 251,400 ตารางเมตร ช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี สู่ 60 ล้านคนต่อปี

การเชื่อมต่ออาคาร SAT-1 กับอาคารผู้โดยสารหลัก

อาคาร SAT-1 เชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal Building: MTB) ด้วยอุโมงค์ใต้ดิน จำนวน 8 ช่อง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วย

  • ระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Auto-mated People Mover: APM) เพื่อใช้ในการรับส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารจำนวน 4 ช่อง

  • ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าและตรวจจับวัตถุระเบิด (The Baggage Handling System and the Explosive Detection System) ลำเลียงกระเป๋าจากอาคารผู้โดยสารหลักไปยังอาคาร SAT-1 จำนวน 2 ช่อง

  • ถนนให้บริการเขตการบิน (Service Road) จำนวน 2 ช่อง

อาคาร SAT-1 ประกอบด้วย

อาคารสูง 4 ชั้น

4F พื้นที่ของห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารห้องรับรองสายการบินและอื่น ๆ

3F พื้นที่ของผู้โดยสารขาออก (Departure Level) พื้นที่พักคอยสำหรับรอขึ้นเครื่องบินแบบ Open Gate และพื้นที่ร้านค้ำตลอดแนวทางเดิน

2F พื้นที่ของผู้โดยสารขาเข้า (Arrival Level) และพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อเที่ยวบิน

GF พื้นที่ของระบบสายพานลำเสียงกระเป๋าสัมภาระและพื้นที่สำนักงาน

ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

B2 พื้นที่ของสถานีขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Autornated People Mover Station: APM Station) จำนวน 4 ชานชาลา

B1 พื้นที่ของห้องงานระบบ

รถไฟฟ้า APM

รถไฟฟ้าระบบล้อยางแบบไร้คนขับใช้ในการรับส่งผู้โดยสารระหว่างอาคาร โดยใช้ระยะเวลาโดยสารและรอรับบริการที่สถานีประมาณ 3 นาที ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 210 คนต่อขบวน

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคาร SAT -1 มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ควบคู่ไปกับการออกแบบที่คำนิ่งถึงการใช้งานของทุกคนอย่างเท่าเทียม (Universal  Design)ห้องน้ำใช้สุขภัณฑ์ระบบอัตโนมัติ เก้าอี้พักคอยมีช่องเสียบ USB ห้องแม่และเด็ก ห้องสวดมนต์ รวมถึงห้องละหมาด

เอกลักษณ์ความเป็นไทย

อาคาร SAT -1 ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับอาคารผู้โดยสารหลัก โดยคำนึงถึงการออกแบบอาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Design) เพื่อช่วยให้อาคารประหยัดพลังงานเน้นการใช้แสงธรรมชาติ การตกแต่งภายในมีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมกับศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยโดยแต่ละชั้นมีการตกแต่งที่แตกต่างกัน อาทิ ชั้น 3 ประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ ชั้น 2 ออกแบบเป็นสวนสัญจรที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงห้องน้ำที่นำเสนออัตลักษณ์อันงดงามของแต่ละภาค

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์สำคัญ

AOT Contact Center

1722

คลินิกแพทย์สุวรรณภูมิ

0-2132-7777

ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2132-4000

ศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) 

0-2132-5000

งานรับแจ้งอุปกรณ์ขัดข้อง (Help Desk)

0-2132-3888

เคาน์เตอร์บริการทรัพย์สินสูญหาย (Lost & Found)

0-2132-1880, 0-2132-1890

ตำรวจท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2132-1155

ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

0-2134-0320

สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-0555, 0-2132-4191

ศูนย์ขนส่งสาธารณะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Bus Terminal)

0-2132-9509

ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์

0-2132-9511

สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0-2134-0378, 0-2134-0384